Hva kan ambassaden hjelpe deg med?

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det. Her følger et kort sammendrag av hva utenrikstjenesten kan bistå med – og hva den ikke kan bistå med. Les mer

Notarius Publicus Ambassaden i Kairo kan utføre alle handlinger som notarius publicus i Norge kan utføre. Dette omfatter bl.a. følgende handlinger: Bekrefte underskrifter Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi) Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person Bekrefte legitimerte opplysninger Nedtegne erklæringer eller forklaringer Bekrefte at en myndighet eller person er berettige... Les mer

Den kgl. norske ambassade i Kairo tilbyr denne advokatlisten, men hverken ambassaden eller noen tjenestemann ved ambassaden tar ansvar for kompetansen eller skikketheten til noe firma eller advokat på denne listen eller for konsekvensene av noe rettslig skritt eller råd. Les mer

Ambassaden anbefaler å bruke kommersielle kanaler for pengeoverføringer. Les mer