Innreise og helse

Sist oppdatert: 23.02.2012 // Det er for tiden en uavklart situasjon i forhold til Libyas visumbestemmelser.

Norske borgere må ha visum for å reise til Libya. Opplysninger angående visum  kan fås ved Libyas ambassade i Stockholm.
Embassy of Libya
Valhallavägen 74,
Box 10133,
S-100 55 Stockholm
Sverige
Tlf: 46 8 14 34 35
Faks: 46 8 10 43 80
E-mail: libyanembassy06@hotmail.com

Libyere må ha visum for å reise til Norge. Informasjon finnes på Ambassaden i Cairo sin hjemmeside. Tysklands Ambassade i Tripol har iht en konsulær avtale ivaretatt Norges interesser i Schengen-samarbeidet (visum for Libyske borgere til Norge). De kan kontaktes på tel.: (+218) 21 333 05 54. Grunnet den gjeldende situasjonen har Tyskland p.t. kun begrenset mulighet for å utstede visum til libyere som skal til Norge.

Norske kvinner som er gift/samboere med libyske borgere må være oppmerksomme på at felles barn automatisk blir libyske borgere dersom deres far er libyer (dette gjelder selv om det ikke har blitt søkt om libysk statsborgerskap). Dersom mindreårige barn av norsk-libyske par (hvis far er libyer) taes med til Libya kan de ikke forlate landet uten farens skriftlige samtykke.

Drikkevann må kjøpes på flasker, hygienen på de større hotellene er tilfredsstillende.

Libyske dinarer er en ikke-konvertibel valuta som kun kan veksles ved ankomst til Libya. Det er meget begrenset mulighet for å ta ut penger i minibank ATM. Kun de største hotellene i Tripoli tar kredittkort.

Helsevesenet er forholdsvis dårlig utbygd.


Bookmark and Share