Sikkerhet

Sist oppdatert: 07.12.2014 // Sikkerhetssituasjonen i Libya

Offisielt reiseråd:

Utenriksdepartementet har utstedt offisielt reiseråd for Libya.

På grunn av sikkerhetssituasjonen i Libya  er Ambassadekontoret i Tripoli er stengt. Norske borgere (og personer med lovlig opphold i Norge) som befinner seg i Libya kan henvende seg til den norske ambassaden til Egypt. For mer informasjon; sjekk ambassadens hjemmeside.

Den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen i Libya er svært ustabil. Et stort antall våpen er i omløp i Libya etter revolusjonen, og store deler av landet kontrolleres av militser. Det har den seneste tiden vært en rekke sammenstøt mellom militser og militser og andre væpnede grupper, både i hovedstaden Tripoli og i Benghazi. Det har også vært en rekke angrep på libyske myndigheter øst i landet. I tillegg til dette er krigsetterlatenskaper som miner og udetonert ammunisjon et stort problem.


Bookmark and Share